Systemanalys

Hur mycket kostar Er tryckluft? 
Vi kan hjälpa Er att spara energi! 

Systemanalys

Sett över livstiden på en kompressoranläggning så är driften (energiåtgången) den absolut största kostnaden (c.a 70%).

Med en genomförd systemanalys av Er tryckluftsanläggning så får Ni koll på vad det kostar och vad som kan göras för att minimera denna kostnad. Ni erhåller även vad det kostar för den luft Ni inte använder d.v.s. Ert läckage. Som komplement så kan Granzow AB även hjälpa Er att ta reda på vart Ni har era läckage. Efter utförd systemanalys får ni en rapport på hur Ert system fungerar och hur effektivt det är. Ni får även förslag på hur Ni kan sänka era driftskostnader.

En systemanalys är ett bra verktyg för Er att fatta rätt beslut.

Vi mäter: 
Strömförbrukningen på Era kompressorer och får då åtgång och kostnad. 
Producerat tryck (1 bars ökning av trycket motsvarar 7-8% mer i energiåtgång samt en högre förbrukning). 
Som komplement så kan vi också mäta daggpunkten (hur mycket vatten Ni har i systemet).

Fördelar

  • Lägre totalkostnad 
  • Lägre energiförbrukning 
  • Beslutsunderlag för kommande investeringar 
  • Längre livslängd