Läckagesökning

Hur mycket kostar den tryckluft ni inte använder? 
Vi kan hjälpa er att spara både energi och pengar.

Med en genomförd läckagesökning av er tryckluftsanläggning så får ni koll på vart det läcker och hur mycket ni kan spara på att åtgärda dessa läckage. Ni sparar inte bara energin som åtgår för att producera läckflödet utan ni förlänger även livslängden på kompressorerna då de kommer att ”jobba” mindre.

Läckorna presenteras överskådligt i protokoll och märks upp i systemet.

Förläng livslängden

Även små läckage kostar i längden pengar. Det är inte ovanligt med över 20% i läckage.

Med en genomförd läckagesökning av er tryckluftsanläggning så får ni koll på vart det läcker och hur mycket ni kan spara på att åtgärda dessa läckage. Ni sparar inte bara energin som åtgår för att producera läckflödet utan ni förlänger även livslängden på kompressorerna då de kommer att ”jobba” mindre.

Läckorna presenteras överskådligt i protokoll och märks upp i systemet.

Med hjälp av ultraljud så går vi igenom ert system och detta kan ske under er produktionstid och utförs så att inga störningar sker i er produktion.

Vi använder oss av en mycket avancerad läcksökare som visar läckagemängd i l/min, samt kostnader per år. Med hjälp av läcksökaren kan vi lätt lokalisera var läckaget är, och informationen den visar underlättar avsevärt då läckaget ska åtgärdas.

Lägre totalkostnad

Lägre energiförbrukning

Längre livslängd