S-4-serien

S-4serien är den fjärde generationen av Boges populära S-serien skruvkompressorer.
Under utvecklingen av den nya modellserien har mottot varit ”Designed to take the lead”. Fokus vid utvecklingen har legat på energieffektivitet, låg ljudnivå och servicevänlighet. Resultatet har verkligen motsvarat förväntningarna! Energieffektiviteten har tagit ett stort steg framåt och kan idag räknas som klassledande, ljudnivån har sjunkit till nivåer som är lägst i klassen. Dessutom har service underlättats både gällande åtkomst och tidsåtgång vilket gjort att servicekostnaderna blivit betydligt lägre.

S-4-serien

S-4serien är den fjärde generationen av Boges populära S-serien skruvkompressorer.
Under utvecklingen av den nya modellserien har mottot varit ”Designed to take the lead”. Fokus vid utvecklingen har legat på energieffektivitet, låg ljudnivå och servicevänlighet. Resultatet har verkligen motsvarat förväntningarna! Energieffektiviteten har tagit ett stort steg framåt och kan idag räknas som klassledande, ljudnivån har sjunkit till nivåer som är lägst i klassen. Dessutom har service underlättats både gällande åtkomst och tidsåtgång vilket gjort att servicekostnaderna blivit betydligt lägre.

Läs mer