Oljesmorda skruvkompressorer

Den oljesmorda skruvkompressorn är idag en av de allra vanligast förekommande kompressortypen på marknaden, då den kan hittas i allt ifrån små 2,2kW versioner i små verkstäder till stora kompressorstationer med flera kompressorer på flera hundra kW kopplade tillsammans för att förse hela fabriker med tryckluft.

En av fördelarna med skruvkompressorn gentemot t.ex. kolvkompressorn är att de mekaniska belastningarna är lägre vilket leder till en betydligt mer vibrationsfri drift med lägre ljudnivå och längre livslängd. Detta tillåter högre rotationshastighet med högre flöde utan att kompromissa med driftsäkerheten. Skruvkompressorn är byggd för kontinuerlig drift.

Våra kompressorer går att få med två olika driftsätt, fast varvtal så kallad on/off kompressor eller med varvtalsstyrning. Vilken version som är mest effektiv beror mycket på hur tryckluftsbehovet ser ut hos kund. Enkelt beskrivet så är en on/off kompressor som mest effektiv när den får gå så nära 100% kapacitet som möjligt medan en varvtalsstyrd kompressor passar bättre hos kunder med varierande tryckluftsbehov och har sin optimala energieffektivitet runt 70-80% av sin maximala kapacitet.

Några fördelar med skruvkompressorer:

 • Energieffektiv tryckluftsproduktion
 • Helautomatisk drift via toppmodern styrpanel
 • Låg ljudnivå
 • Låga vibrationsnivåer
 • Enkel och kostnadseffektiv service med långa serviceintervall
 • Lång livslängd

Applikationsområden för en oljesmord skruvkompressor:

 • Bilverkstäder
 • Värmeverk
 • Verkstadsindustri
 • Tryckerier

Oljesmorda skruvkompressorer

Den oljesmorda skruvkompressorn är idag en av de allra vanligast förekommande kompressortypen på marknaden, då den kan hittas i allt ifrån små 2,2kW versioner i små verkstäder till stora kompressorstationer med flera kompressorer på flera hundra kW kopplade tillsammans för att förse hela fabriker med tryckluft.

En av fördelarna med skruvkompressorn gentemot t.ex. kolvkompressorn är att de mekaniska belastningarna är lägre vilket leder till en betydligt mer vibrationsfri drift med lägre ljudnivå och längre livslängd. Detta tillåter högre rotationshastighet med högre flöde utan att kompromissa med driftsäkerheten. Skruvkompressorn är byggd för kontinuerlig drift.

Våra kompressorer går att få med två olika driftsätt, fast varvtal så kallad on/off kompressor eller med varvtalsstyrning. Vilken version som är mest effektiv beror mycket på hur tryckluftsbehovet ser ut hos kund. Enkelt beskrivet så är en on/off kompressor som mest effektiv när den får gå så nära 100% kapacitet som möjligt medan en varvtalsstyrd kompressor passar bättre hos kunder med varierande tryckluftsbehov och har sin optimala energieffektivitet runt 70-80% av sin maximala kapacitet.

Några fördelar med skruvkompressorer:

 • Energieffektiv tryckluftsproduktion
 • Helautomatisk drift via toppmodern styrpanel
 • Låg ljudnivå
 • Låga vibrationsnivåer
 • Enkel och kostnadseffektiv service med långa serviceintervall
 • Lång livslängd

Applikationsområden för en oljesmord skruvkompressor:

 • Bilverkstäder
 • Värmeverk
 • Verkstadsindustri
 • Tryckerier

Läs mer