Oljefria skruvkompressorer

Hos den oljefria skruvkompressorn sköts själva komprimeringen helt utan tillförsel av olja, vilket gör kompressortypen lämplig för känsliga miljöer och applikationer där höga krav på oljefri tryckluft ställs. Vi på Granzow kan erbjuda två olika typer av oljefria skruvkompressorer, dels en så kallad vattensmord skruvkompressor där oljan ersatts av vatten för att smörja, täta och kyla konstruktionen. I och med närvaron av vatten kan komprimeringen göra i ett steg vilket eliminerar behovet av växellåda, vilket därmed göra hela kompressorn oljefri. Den andra typen av oljefri skruvkompressor är den traditionella tvåstegskompressorn där komprimeringen är så kallad torrlöpande utan inblandning av smörjande medel. Komprimeringen görs i två steg med en kylning av tryckluften mellan stegen. De två stegen är ihopkopplade med en växellåda.

Våra kompressorer går att få med två olika driftsätt, fast varvtal så kallad on/off kompressor eller med varvtalsstyrning. Vilken version som är mest effektiv beror mycket på hur tryckluftsbehovet ser ut hos kund. Enkelt beskrivet så är en on/off kompressor som mest effektiv när den får gå så nära 100% kapacitet som möjligt medan en varvtalsstyrd kompressor passar bättre hos kunder med varierande tryckluftsbehov och har sin optimala energieffektivitet runt 70-80% av sin maximala kapacitet.

Några fördelar med skruvkompressorer:

 • Tryckluftsproduktion utan inblandning av olja
 • Energieffektiv tryckluftsproduktion
 • Helautomatisk drift via toppmodern styrpanel
 • Låg ljudnivå
 • Låga vibrationsnivåer
 • Enkel och kostnadseffektiv service med långa serviceintervall
 • Lång livslängd

Applikationsområden för en oljefri skruvkompressor:

 • Medicinsk tryckluft hos medelstora till större sjukhus
 • Läkemedelsindustri
 • Livsmedelsproduktion
 • Produktion av elektronik
 • Kemisk industri

Läs mer