Kyltorkar

Marknadsledande kyltorkar för tryckluft från Granzow.

Nya kyltorksserien SPS samt PSE kommer med nytt, lågt klimatpåverkande, köldmediet R513A. Samtidigt har man utvecklat enheten för lågt tryckfall och marknadsledande energiförbrukning.

Använd kyltork för att avlägsna oönskad fukt i tryckluften

Problem och kostnader som har att göra med fukt i tryckluftssystem är väl kända inom industrin. För generella tillämpningar är kyltorkar till kompressorer fortfarande den mest populära metoden att använda för att avlägsna oönskad fukt i tryckluften.

En kyltork tar bort vattenångan genom att kyla luften så att kondens bildas och avlägsnas (vid tryckdaggpunkten). Vid vanliga applikationer där en kyltork är installerad ligger tryckdaggpunkten på +3°C, +7°C eller +10°C.
Kyltorkar rekommenderas till exempel om tryckluften ska användas till handverktyg eller liknande.
Om tryckluften kommer i kontakt med livsmedel, eller om tryckluftens omgivningstemperatur är lägre än ovan nämnda temperaturer, behövs en adsorptionstork som sänker tryckdaggpunkten ytterligare.
Läs mer om adsorptionstorkar här!

En stor vikt i dagens industri är miljöpåverkan för olika produkter. Våra kyltorkar från SPS samt PSE serien kommer med det nya köldmediet R513A som har mycket lågt GWP värde.

PSE serien har som standard ett inbyggt energibesparingssystem. SPS serien är 15-30% mer energieffektiva än konkurrerande lösningar tack vare det speciellt framtagna värmeväxlarpaketet.

Läs mer

  • +3°C Tryckdaggpunkt
  • R513A köldmedium med lågt GWP värde
  • Låga tryckfall
  • Marknadsledande energiförbrukning
  • Låg miljöpåverkan