Kyltorkar

Marknadsledande kyltorkar från Granzow.
Nya kyltorksserien SPS samt PSE kommer med nytt, lågt klimatpåverkande, köldmediet R513A. Samtidigt har man utvecklat enheten för lågt tryckfall och marknadsledande energiförbrukning.

Problem och kostnader som har att göra med fukt i tryckluftssystem är väl kända inom industrin. För generella tillämpningar är kyltorken fortfarande den mest populära metoden att använda för att avlägsna oönskad fukt i tryckluften.

En stor vikt i dagens industri är miljöpåverkan för olika produkter. Våra kyltorkar från SPS samt PSE serien kommer med det nya köldmediet R513A som har mycket lågt GWP värde.

PSE serien har som standard ett inbyggt energibesparingssystem. SPS serien är 15-30% mer energieffektiva än konkurrerande lösningar tack vare det speciellt framtagna värmeväxlarpaketet.

Kyltorkar

Marknadsledande kyltorkar från Granzow.
Nya kyltorksserien SPS samt PSE kommer med nytt, lågt klimatpåverkande, köldmediet R513A. Samtidigt har man utvecklat enheten för lågt tryckfall och marknadsledande energiförbrukning.

Problem och kostnader som har att göra med fukt i tryckluftssystem är väl kända inom industrin. För generella tillämpningar är kyltorken fortfarande den mest populära metoden att använda för att avlägsna oönskad fukt i tryckluften.

En stor vikt i dagens industri är miljöpåverkan för olika produkter. Våra kyltorkar från SPS samt PSE serien kommer med det nya köldmediet R513A som har mycket lågt GWP värde.

PSE serien har som standard ett inbyggt energibesparingssystem. SPS serien är 15-30% mer energieffektiva än konkurrerande lösningar tack vare det speciellt framtagna värmeväxlarpaketet.

Läs mer

  • +3°C Tryckdaggpunkt
  • R513A köldmedium med lågt GWP värde
  • Låga tryckfall
  • Marknadsledande energiförbrukning
  • Låg miljöpåverkan