Högtryckskompressorer för Räddningstjänsten

Vid rökdykning ställs höga krav på ren och torr andningsluft.
Det är också viktigt med hög tillförlitlighet och möjlighet att kunna fylla i många timmar i sträck vid t.ex. större olyckor eller övningar.
BAUER högtryckskompressorer för komprimering av andningsluft, står för hög kvalitet och tillförlitlighet.
Med tillvalet SECURUS filterövervakning, får man en kontinuerlig övervakning av fukthalten i andningsluften och systemet larmar/stannar kompressorn vid mättat filter.
Med detta unika system utnyttjas även patronens fulla livslängd för bästa ekonomi.
Till skillnad mot andra liknande system, så kräver SECURUS ej någon kostsam regelbunden kalibrering.

Granzow AB är Sverigeledande på att leverera högtryckskompressorer till Räddningstjänsten runt om i landet och vi har varit ensam distributör för BAUER högtryckskompressorer i Sverige ända sedan 1993.

Läs mer