TurboAir 6000

600 - 1300 kW

Våra turbokompressorer i TurboAir 6000 serien har en unik konstruktionslösning för impellerns axellagring. Det innebär, till skillnad från andra kompressorer av turbotyp på marknaden, att TurboAir kan kapacitetsregleras inom ett stort intervall. Kompressorn får därmed en hög verkningsgrad även vid stora förbrukningsvariationer.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument