TurboAir 3000

300 - 600 kW

Våra turbokompressorer i TurboAir 3000 serien har en unik konstruktionslösning för impellerns axellagring. Det innebär, till skillnad från andra kompressorer av turbotyp på marknaden, att TurboAir kan kapacitetsregleras inom ett stort intervall. Kompressorn får därmed en hög verkningsgrad även vid stora förbrukningsvariationer.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument