SO-3 – Serien

110 - 160 kW

Best in Class: The new SO-3 screw compressor

I och med introduktionen av Boges nya oljefria SO-3 serie med skruvkompressorer, har energieffektiviteten nu förflyttats till toppskiktet i klassen!

Den oljefria SO-3 serien har förbättrats gentemot tidigare generation SO-serier både gällande kapacitet samt energiförbrukning. Det nyutvecklade skruvpaketet kännetecknas av lågt varvtal och därmed lägre drifttemperaturer, och tillsammans med en extremt slitstark konstruktion ger detta en avsevärt förbättrad livslängd. En låg energiförbrukning har uppnåtts med bland annat IE4-motorer och en effektiv kylning med låg drifttemperatur samt låga utgående temperaturer. Beroende på behov så kan SO-3 serien utrustas med frekvensstyrning och värmeåtervinning för ytterligare potential av energiinsbesparing.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se