S-4-serien

45 - 75 kW

”Lilla” S-4 serien – Kompakt och effektiv!

De större modellerna skruvkompressorer i Boges S-4 serie har redan visat vägen med betydande förbättringar gällande inbesparing av energi kombinerat med väldämpade chassin samt hög servicevänlighet. Nu utökas S-4 serien med ett mer kompakt utförande, men fortfarande med tidigare nämnda fördelar, i storlekar mellan 45-75kW. Serien kommer med både varvtalsstyrt samt on/off utförande. För de varvtalsstyrda modellerna är permanentmagnetmotorer standard för högsta effektivitet och maximalt varvtalsregister, för on/off modellerna är IE4 motorer standard. För ytterligare energieffektivisering och optimalt låg ljudnivå är varvtalsstyrd radialfläkt standard på alla modeller.

Höjdpunkter för ”lilla” S-4 serien:

  • Skruvkompressor med energieffektivitet i toppklass
  • Driftsäkra skruvpaket designade och tillverkade av Boge. ”Made in Germany”
  • Energieffektiva elmotorer med IE4 klassning för on/off modeller.
  • Energieffektiva permanentmagnetmotorer för varvtalsstyrda modeller.
  • Varvtalsstyrda radialfläktar som standard för högsta effektivitet.
  • Markant förbättrad ljudnivå.
  • Innovativ oljesepareringsteknologi med förbättrad servicevänlighet.
  • Kompakt och utrymmesbesparande utförande.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se