PSE Kyltorkar

12 - 180 m³/min

Den nya serien kyltorkar kommer med ett nytt köldmedium med lågt GWP värde allt för att minska klimatpåverkan och säkerställa driften framöver.

Med nya hårdare bestämmelse för EU begränsas mängden F-gaser som får säljas. Detta innebär att köldmedier med högre GWP blir dyrare att ta fram och tillgången minskas.

Ett exempel är R404A (GWP3922) som ökade i pris med över 500% under 2017, många har därför tagit beslutet att sluta tillverka denna gas.

Lågt GWP ger en säkrare framtid för produktionen.

  • R513A GWP värde 573

Enheten har ett helt nyutvecklad kondensor del vilket gjort enheten ännu mer energieffektiv men även är behovet att mängde kylmedium lägre.

Energibesparing system som standard!
Enheten styrsystem kontrollerar viktiga parametrar och styr genom detta köldkretsen till optimal drift.
Värmarväxlarpaketet fungerar som ett köldbatteri som håller kylan så köldkretsen ej behöver aktiveras lika ofta vid lägre belastningar.

Möjlighet till förlängd garanti upp till 5år!

Kyltorksserien är även utrustad med styrenheter som är förberedda för framtidens krav.

  • Touchskärm från PSE220
  • Klar för Modbus och IOT
  • Enkelt gränssnitt för användaren
  • Larmfunktion som standard
  • Förberedd för extern styrning

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument

PSE Kyltorkar