SPS-Serien

0,4 - 10 m3/min

De nya kyltorkarna från Granzow har utvecklats för att sänka påverkan på miljön. Med ett nytt köldmedia R513A så presterar hela serien låga GWP värden vilket säkrar för framtiden.

Enheten har som tidigare ett speciellt utvecklat värmeväxlarpaket där luft/luft delen är väl dimensionerad vilket bidrar till låga tryckfall och mindre belastning på köldkretsen.

Detta bidrar till låga köldmedelsmängder och låg belastning av köldkretsen.

Med rostfri demistor i värmeväxlaren garanteras bra avskiljning av kondensatet från luften innan den passerar ut till systemet.

  • Lågt GWP värde med R513A
  • Låga tryckfall
  • Marknadsledande energieffektivitet
  • Möjlighet till förlängdgaranti 5år
  • Digital display med larmutgång

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument