Kompressorstyrningar

I kompressorcentraler med flera kompressorer bör det finnas ett styrsystem som samordnar driften optimalt.

I en tryckluftsanläggning med fler än en kompressor kan man uppnå stora besparingar i energi- och underhållskostnader om maskindriften samordnas via ett överordnat styrsystem.

Genom styrsystemet optimeras och prioriteras alltid att den bästa kombinationen av kompressorer är pålastade vid varje enskilt driftfall.

I den länkade broschyren har vi samlat information om våra standardsystem. Men i många installationer kan man nå ännu längre i driftoptimering om man gör en noggrann förstudie som sedan ligger till grund för ett skräddarsytt system. Granzow har stor erfarenhet av sådana installationer. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument