Industriell Fermentering

Fermentering är en känslig process, där tillverkare utnyttjar mikroorganismernas jäsningsförmåga för att producera en önskad produkt. Dessa produkter kan inkludera organiska syror, aminosyror, vitaminer, enzymer, antibiotika, biopolymerer eller andra.

En förlust av sterilitet under industriell fermentering kan få allvarliga konsekvenser för produktionen. Införandet av en konkurrerande mikroorganism eller virus i den industriella jäsningsprocessen är en viktig orsak till processmisslyckande, vilket resulterar i partiella eller fullständiga batchförluster. Följaktligen har kontaminering en följdeffekt på kostnader, produktionsscheman och produktkvalitet.

För att eliminera risken för kontaminering måste sterila metoder implementeras i produktionsprocessen. Användningen av luft är avgörande för jäsningsprocessen, men obehandlad kan det innebära risk för kontaminering av luftburna bakterier. Sterilisering av luft före användning i kärl är därför väsentlig för att bibehålla fullständig sterilitet hos den industriella jäsningsprocessen och därför minska sannolikheten för processfel. Steril luft kan uppnås genom användning av sterilfiltrering av luft innan den kommer in i kärlet. Vidare kan den industriella jäsningsprocessen involvera användningen av genetiskt modifierade organismer för att producera önskad produkt. Det är därför viktigt att förbjuda införandet av dessa genetiskt modifierade organismer i den yttre miljön. Detta kan uppnås genom sterilfiltrering av utluften, vilket förhindrar att alla

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se