G22 – G25 – Helium/Argon

580-2100 liter/min, 90-350 bar

G-serien: K22-25 – Högtryckskompressorer optimerade för
komprimering Helium, Argon och andra ädelgaser upp till ett tryck av 350 bar.
När behovet finns för hög kapacitet, är denna serie det rätta valet.

Enheten är utrustad med en tank för intagsbuffert, samt en tank för återvinning av gas från den automatiska kondensavtappningen.
Gas från kondenstanken leds automatiskt över till bufferttanken och återvinns i kompressorn.
Detta leder till en minimal gasförlust i ert system och allt är monterat på en gemensam balkram till en komplett enhet.

G-serien: K22-25 finns i storlekar från 18.5 till 55 kW och en kapacitet på 580-2100 lit/min.
Finns i både öppet och ljuddämpat utförande

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se