Flödesmätare

Med en flödesmätare installerad kan man kontinuerligt följa trender i luftförbrukningen och tidigt upptäcka eventuella läckage. 

En flödesmätare som kontinuerligt mäter förbrukningen kan vara till stor hjälp vid beräkning av tryckluftsåtgången för olika processer i företaget. Man får också direkt kontroll på om det uppstår kostsamma läckage i tryckluftsystemet.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument