Filter

En biogasanläggning ställer extrema krav på de filter som skall rena gasen. Vi har ett brett program med specialfilter. 

Biogas innehåller oftast fukt, skum och partiklar av olika typ. Det är väsentligt att dessa föroreningar filtreras bort innan gasen leds vidare till utrustning nedströms. Hyperfilter BioEnergy är speciellt framtagna för att klara jobbet i denna svåra miljö.

För ytterligare information kontakta Mikael Jansson på telefon 0171-47 80 08. Eller e-mail mikael.jansson@granzow.se.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se