ED-Serien

2,6 - 99 m³/min

Torken är uppbyggd av två torktorn som arbetar växelvis. Medan det ena tornet belastas med fuktig luft, regnereras torkmedlet i det andra tornet för att sedan kunna användas på nytt vid nästa växling.

En adsorptionstork sänker daggpunkten till -40°C eller ännu lägre, vilket gör att man utan problem kan klara t.ex. utomhusklimat vintertid. De flesta applikationer för instrumentluft kräver den torra luft som fås genom AD-torkning. En adsorptionstork är alltså en bra investering för att förlänga livslängden på utrustning och system som kräver tryckluft.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se