Ecoline-serien

4 - 30 kW

Skruvkompressorer Ecoline – pålitlig, slitstark och av hög kvalité

BOGE ecoline skruvkompressorer är utvecklade för att få bra kvalité till en rimlig kostnad. Till modeller ingår en modern styrenhet, Base Control.
Med denna paketering får man en enhet som är förberedd att anslutas till ett enskilt eller större system.

En mycket effektiv efterkylare håller tryckluftstemperaturen ständigt låg och tack vare avtagbara dörrar och enkel åtkomst till alla komponenter blir underhållet enkelt att utföra.

• Minimala interna tryckförluster
• Vibrationsdämpad utförande
• Låg utloppstemperatur av tryckluften
• Automatisk driftfunktion
• Komplett enhet

Genomtänkt design

Enheten är designad med optimerat kylluftcirkulation genom en ljudisolerad huv och tilluftsfiltermatta för kylluftintag. Elskåpet kyls även genom denna luftcirkulation. Maskinenheten är helt isolerad från vibrationer. Lägsta möjliga tryckförluster tack vare att kompressionsenheten är direkt anslutet till separatorbehållaren.

Överlägsen kontroll tack vare Boge-baskontroll

Att byta till det mest ekonomiska drifttillståndet och säkerställa en säker drift av kompressorn i sig är styrenhetens uppgift med sitt intelligenta styr- och övervakningskoncept som kommer som standard. Individuella felmeddelandedisplayer, permanenta temperatur- och tryckdisplayer och frostskydd är bara några av funktionerna.

Made in Germany

Kompressionsenheten för ecoline-serien är utvecklade av BOGE och tillverkas helt i Tyskland. Tack vare tillverkningstekniker med minimala toleranser, erbjuder de högre fri avgiven luftmängd och förbättrad specifik prestanda jämfört med andra kompressorer.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument

Ecoline Skruvkompressor med kyltork och tank