DH-Serien

15-110kW 1,80-18,55 m³/min Vattensmorda kompressorer

DH-serien är vattensmord, det vill säga ingen olja alls. Risken för att luften skall kontamineras av olja är noll och därför en omtyckt kompressor hos livsmedelstillverkare, sjukhus och andra användare med höga krav på luftens kvalitet. DH-serien går att beställa som traditionell samt frekvensstyrd.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument