DB-Serien

5,8 - 216 m³/min

Denna värmegenererad adsorptionstork är den vanligaste användningen i medelstor till stora komprimerade luftinstallationer.
I motsats till internt uppvärmda torkar, så är värmarna som används för regenerering lätta att styra, enkla att betjäna och de kan valfritt kombineras med ångvärme.
I dessa torkar är flödet under torkningen och under regenereringen både från topp till botten.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se