Välj språk

Chillers/kylvattenkylare

Kylvatten är ofta en outnyttjad energikälla. Återvinn värmeenergi med en kylmedelskylare. 

I många industrier används vatten för kylning av olika processer. Efter processen dumpas ofta vattnet i avloppet. Det är ett onödigt dyrt och resurskrävande slöseri med den begränsade tillgång som vatten faktiskt utgör.

Med ett slutet kylsystem där returvattnet kyls med våra Hyperchillers eller Hyperfreekylare kan stora besparingar göras. Dels genom att vattenförbrukningen helt elimineras och dels genom att den bortkylda energin eventuellt kan tas tillvara i någon annan del av tillverkningsprocessen.

Hyperchill programmet omfattar 35 modeller med kyleffekt från 2,5 – 875 kW och Hyperfree finns i 20 storlekar, 39,5 – 823 kw kyleffekt. Arbetspunkten ligger mellan -10 - +35°C.