Bauer B-Virus Free

Bauer lanserar B-Virus Free, ett högeffektivt filter som med hjälp av en speciell UVC-ljuskälla, kan eliminera upp till 99,9% av viruset Covid 19 samt även andra virus, bakterier, pollen och mögelsporer.
Filtret är speciellt framtaget för att skydda, brandmän, dykare och patienter i tryckkammare.
Bauer B-Virus Free kan beställas tillsammans med alla Bauer kompressorer
för andningsluft, men kan även enkelt installeras på redan befintliga Bauer kompressor.
Filtret monteras på vägg och anslutas till kompressorns ordinarie insugsfilter med hjälp av en flexibel slang, samt ansluts även till ett 1-fas 230 volts uttag.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se