Air-Saver

Air-Saver är en tidsstyrd avstängningsventil med programmerbart veckour

När man installerar denna ventil kan stora energivinster göras genom att eliminera onödigt läckage

från tryckluftssystemet under tider det inte behöver vara trycksatt.
Air-Saver finns med 1″ och 2″ anslutning och lämpar sig för flöden upp till ca 13 m³/min vid 7 bar.

Kontakta oss för mer information

Ni når oss alltid på 0171-47 80 00 och sales@granzow.se

Ladda ner dokument