Välj språk

DH

4 - 80 m³/min

Dh-torkarna är varmregenerarade och förbrukar endast 5% regenereringsluft.

DH-torken är tillverkad i korrossionsbeständig aluminium och bygger på ett modulsystem som gör att det är enkelt att bygga ut en befintlig anläggning vid ökande behov av torr tryckluft.

DH-torkarna finns i flera utföranden med olika nivå på styr- och övervakningselektroniken. Väljer man daggpunktsstyrning kan energiförbrukningen reduceras med upp till 80%.

Torkarna är varmregenererade och har ett regenereringsbehov på max 5%. Vid behov av större kapacitet än vad tabellen nedan anger installerar man enkelt flera torkbankar i parallell.