Information om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies, 
  • vad dessa cookies används till och 
  • hur cookies kan undvikas.

På Granzows webbplats används cookies i statistiska syften. Genom att kunna samla information om vilka sidor som besöks kan vi bättre möta våra besökares önskemål. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. All information på Granzows hemsida går att nå utan användning av cookies.