Välj språk

Affärsidé

Vår affärsidé

Granzow AB skall marknadsföra kompressorer, efterbehandlingsutrustningar och
kompressorstyrningar samt utföra service och reparationer på egna och främmande
kompressorfabrikat.

Vårt åtagande mot kunden skall alltid kännetecknas av en hög kvalitet, såväl materiellt som
immateriellt.

För kunder i tillverkande industri, kommuner, stat och landsting skall Granzow AB framstå
som den bästa leverantören.