Viktig information om dykolycka på Maldiverna

Tidigare i år inträffade en allvarlig dykolycka med dödlig utgång på Maldiverna. Det har skrivits och spekulerats en hel del om detta i branschen.

Granzow har på intet sätt något med det inträffade att göra, men eftersom den luft som användes vid dyktillfället kom från en Bauerkompressor har vi naturligtvis följt upp incidenten för att säkerställa att något liknande inte skall kunna hända våra kunder.

I bifogade pressrelease från Bauer Kompressoren finns en fullständig redogörelse för händelseförloppet och under vilka omständigheter som utrustningen användes vid. Denna release är skriven på engelska och vi publicerar den i originautförande för att eliminera risken för felöversättningar och personliga tolkningar.

Sammanfattningsvis kan dock sägas att:
1: Operatören har inte underhållit utrustningen på ett ansvarsfullt och proffessionellt sätt.
2: Operatören har utfört reparationer på utrustningen med delar som inte varit rekommenderade av tillverkaren.
3: Operatören har inte använt utrustningen på ett föreskrivet och ansvarsfullt sätt.

Bauer dykkompressorer uppfyller med råge alla tänkbara säkerhetskrav och Du kan lugnt använda Bauer utrustningar i framtiden om bara underhåll och drift sköts på rekommenderat sätt.

Har Du några frågor rörande detta är Du välkommen att kontakta vår Örjan Unnerstedt på direkttelefon 0171-478014