Varvtalsstyrning från Boge – nu extra förmånligt!

Av den totala livscykelkostnaden för en kompressoranläggning så står energiförbrukning för cirka 70% av den totala kostnaden. Detta gör att den absolut största kostnadsinbesparingen kan göras genom att se till att kompressoranläggningen är rätt dimensionerad och anpassad för den aktuella produktionen.

En kompressor med varvtalsstyrning kan vara ett effektivt sätt att reducera energiförbrukningen.


Från den 1/10 till 31/12 2016 så har vi tagit fram extra förmånligt erbjudande på vårt sortiment med varvtalsstyrda kompressorer upp till 45kW. I samband med denna kampanj så erbjuder vi även en kostnadsfri genomgång av Er tryckluftsanläggning.

Fördelar med Boge varvtalsstyrning:

– Minimerad avlastad drift
En vanlig on/off kompressor jobbar med fullt pålastad drift ända tills den når sitt avlastningstryck, därefter går kompressorn ned i s.k. avlastad drift till dess att trycket sjunker till inställt pålastningstryck. Under avlastad drift förbrukar kompressorn cirka 30% av fullt pålastad effekt utan att producera tryckluft. Då en varvtalsstyrd kompressor anpassar kapaciteten efter aktuellt behov så elimineras behovet för avlastad drift nästan helt och därmed kan i många fall en stor energiinbesparing göras.

– Lägre drifttryck genom minimerat tryckspann
En vanlig on/off kompressor jobbar med pålastnings- samt avlastningstryck. Detta tryckspann ligger normalt på 0,8 till 1 bar. En varvtalsstyrd kompressor jobbar däremot med ett konstant styrtryck med en tolerans på endast 0,1 bar. Detta gör det möjligt att sänka medeltrycket jämfört med en on/off kompressor. Med tanke på att en trycksänkning på 1 bar ger en sänkning av energiåtgången med 6-8% så finns mycket pengar att spara.

– Anpassning efter aktuellt tryckluftsbehov
Då en varvtalsstyrd kompressor anpassar sin kapacitet efter rådande behov så anpassas även effektuttaget därefter. Detta gör att ingen onödig energi går åt för t.ex. avlastad drift.

– Snabb reaktion på ändringar i tryckluftsbehov
I och med att en varvtalsstyrd kompressor jobbar med ett styrtryck med liten tolerans så reagerar den betydligt snabbare på ändringar i tryckluftsuttag utan en större trycksänkning.

– Skonsam drift förlänger kompressorns livslängd genom minskat slitage
En on/off kompressor som jobbar med av- och pålast utsätter kompressorstegens lager för axiala krafter vilket gör att lagren med tiden slits ut. En varvtalsstyrd kompressor som jobbar kontinuerligt utan dessa av- och pålaster utsätter inte lagren med dessa axiella krafter i samma utsträckning varför slitaget också blir mindre och därmed ökar livslängden.

– Inga höga startströmmar vid uppstart
En vanlig kompressor är normalt utrustad med antingen direktstart eller Y/D-start. Dessa typer av startutrustningar genererar initialt höga startströmmar som ställer krav på att elmatning är dimensionerad därefter. En varvtalsstyrning minimerar dessa startströmmar har en betydligt mjukare uppstart vilket underlättar dimensionering av elmatningen.