Unik Adsorptionstork med 60 % lägre energiförbrukning

Granzow introducerar nu en vidareutveckling av de välbeprövade adsorptionstorkarna i PNEUDRI MX-serien.

Den nya torkgenerationen, PNEUDRI MXLE ADVANTAGE, har samma robusta moduluppbyggnad som MX torkarna. Förutom fördelen med det flexibla modulkonceptet är våra adsorptionstorkar helt korrosionsfria. Hela torkenheten är nämligen tillverkad i Alucrombehandlad aluminium.

PNEUDRI MXLE ADVANTAGE tillför ytterligare en dimension i det kostnadseffektiva PNEUDRI-konceptet. Genom att med hjälp av en vacuumpump sänka trycket under regenereringsfasen minskas behovet av regenereringsluft. Eftersom MXLE i grunden är kallregenererad finns det heller inga värmepatroner som med jämna mellanrum måste servas eller bytas.

Den nya PNEUDRI MXLE ADVANTAGE kommer att bli marknadens favorit där man behöver låga daggpunkter. 17 % mindre tryckluftsförlust vid generering och i snitt 60 % lägre energiförbrukning än konventionella kallregenererade AD-torkar och 39 % mindre energiåtgång än en varmregenererad tork. Det säger allt.