Stor leverans av Bauer högtryckskompressor

I förra veckan levererade vi dessa 12 st Bauer högtryckskompressorer för fyllning av andningsluft samt provtryckning. Kompressorerna är monterade på en förlängd ram och har även en 50 liters luftbehållare monterad.
I leveransen ingick även 12 st fyllningsramper samt 12 st regulatorstationer.