Skadeplats 2019

Passa på att träffa oss på Brandskyddsföreningens konferens Skadeplats 2019, 24-26 september i Uppsala. Monter 25 - Uppsala konsert & kongress (24-25/9) Monter 51 - Övningsfältet Viktoria (26/9) På mässan kan ni träffa vår produktansvarige för Bauer högtryckskompressorer och diskutera den bästa lösningen för er, att säkert fylla andningsluft av bästa kvalitet. Välkomna!

Passa på att träffa oss på Brandskyddsföreningens konferens
Skadeplats 2019, 24-26 september i Uppsala.
Monter 25 – Uppsala konsert & kongress (24-25/9)
Monter 51 – Övningsfältet Viktoria (26/9)På mässan kan ni träffa vår produktansvarige för Bauer högtryckskompressorer och diskutera den bästa lösningen för er, att säkert fylla andningsluft av bästa kvalitet. Välkomna!