Rekordorder på kompressorer

Granzow AB har tecknat kontrakt för leverans av 20 st kompressorer för pneumatisk transport och hantering av bulkgods.

En bidragande orsak till att Granzow fick detta kontrakt var våra kompressorers energieffektivitet och vår möjlighet att anpassa produkten exakt till kundens behov och önskemål.

Leverans av de 20 kompressorerna, med en sammanlagd effekt på drygt 2 MW, kommer att ske under 2007.