Ny torkserie, marknadens energieffektivaste!

Den nya torkserien Antares från Granzow är en hybridtork som med sin teknik är marknadens energieffektivaste tork!

Tack vare teknologin i Antares torken med två torklösningar (kyltork & AD-tork) i en produkt skapas många fördelar.
Mängden torkmedlet är reducerat med cirka 80% jämfört med traditionella torkar vilket ger ett betydligt lägre servicekostnad vid torkmedelsbyte.

Ett stort jobb har gjorts vid designen av enheten för att hålla tryckfallet samt energiåtgången på låga nivåer .
Med ett regenereringsflöde (purgeflöde) på cirka 3% gör att ingen kompensering behöver göras med en större kompressor för att täcka upp förlusten vid regenereringen.

Då enheten torkar luften genom en kyltorksdel först har stora delar av luftens fuktinnehåll tagits bort från tryckluften.
Det gör att AD-torks delen förbrukar extremt lite energi för att torka resterande luft till t.ex. -40°C daggpunkt.

Torken är även daggpunktsstyrd som standard och förberedd för lägre daggpunkter (-70°C) utan att man behöver göra några ingrepp.
I enheten inkluderas även tre filter, ett externt filter samt två interna filter för att skapa en hög tryckluftskvalitet med ett minimalt tryckfall.

Tillvalet Bypass:
Med tillvalet Bypass kan man automatiskt eller manuellt koppla från AD-torksdelen. Detta ger en mycket stor inbesparing om t.ex. ett tryckluftssystem monterade utomhus, då endast AD-torks delen (-40°C) behöver vara aktiv under den kalla delen av året. 
Under den varma delen utav året klarar man sig med kyltorksdelen utan att kondensutfällning sker.