Ny generation av kvävgasgeneratorer

Granzow introducerar nu en ny generation kvävgasgeneratorer, Midigas, för små och medelstora förbrukare.

Nya Midigas har mycket gemensamt med de större generatorerna i Maxigasserien som kom ut på marknaden för något år sedan och som i åtskilliga applikationer visat på utmärkta prestanda och god driftekonomi.

Den nya serien finns i tre storlekar och täcker gasbehov från 0,55 Nm³/h upp till 14,4 Nm³/h med renhet ned till 10 ppm. Midi- och Maxigasgeneratorernas konstruktion bygger på ett unikt modulsystem med extruderade aluminiumprofiler som innehåller det aktiva ämnet CMS. Genom profilernas utformning kan CMS-en fyllas med kontrollerad packningsgrad. Man får på detta vis samma gasflöde över hela bädden och dessutom elimineras det mekaniska slitaget. Resultatet är en kompakt och effektiv generator med en CMS bädd som håller hela generatorns livslängd.

Att tillverka sin egen kvävgas är i de flesta fall mycket lönsamt i förhållande till att få den levererad i flaskor eller som flytande i tank. Om miljöaspekterna läggs till, med de långa transporter som förekommer och där dessutom lastbilen går tom tillbaka blir den totala besparingen ännu större.

Kvävgas används i åtskilliga industriella processer inom bland annat Livsmedelsindustri, Kemiindustri, Processindustri, Metallindustri och Elektronikindustri.