Ny förbättrad kondensavtappare

Granzow introducerar en ny elektronisk kondensavtappare med bra prestanda och hög driftsäkerhet.

Den nya avtapparen, RDX, som ersätter ED-serien är utrustad med en väldimensionerad membranventil som med lätthet kan hantera även kraftigt förorenat kondensat utan att sättas igen. De nya avtapparna är naturligtvis konstruerade för Zero Loss, alltså ingen förbrukning av tryckluft när de tömmer kondensat. För övervakning finns en larmkontakt som aktiveras vid felaktig funktion.