Maxigas. En ny generation kvävgasgeneratorer

Granzow har i dagarna levererat ut de första nitrogenanläggningarna med den senaste generatortekniken.

Maxigas är en helt nyutvecklad kvävgasgenerator. Den bygger på det tidigare väl beprövade konceptet där den aktiva substansen (CMS) är fylld i kompakta tåliga aluminiumprofiler. De stora förändringarna i denna generation är ventilsystemet och styr/övervakningsprocessorn.

Förändringarna i ventilsystemet har gjort det möjligt att köra generatorerna på ett högre lufttryck vilket också ger ett högt utgående gastryck. Det nya maxtrycket är hela 16,5 bar utan booster. De nya Maxigasgeneratorerna har dessutom en mycket högre verkningsgrad. Mer gas per m³ luft. Alltså väsentligt lägre gaskostnad än tidigare.

Styrsystemet har modifierats och blivit enklare att hantera samtidigt som det utvecklats med fler funktioner för en trygg drift.

Nya Maxigas levereras med renhet från 95% upp till 99,999 % och flöden upp till 217 Nm³/h. Vid större behov kopplar man enkelt till flera moduler för den önskade kapaciteten.