Marknadens energisnålaste tryckluftsfilter

Granzow har ett heltäckande sortiment av tryckluftsfilter med extremt lågt tryckfall och bidrar därmed till minskad energiförbrukning i Svensk industri.

Tack vare ny filterteknik håller filtrena en låg tryckdifferens (tryckfall) över hela sin livslängd. Detta leder i sin tur till en mer ekonomisk drift då man ej behöver producera övertryck pga. tryckfall.

Filterhusen skyddas av antikorrosionsbeläggning och kraftig epoxylack p.g.a. detta så erbjuds 10-års garanti på filterhusen.

Serien av tryckluftsfilter från Granzow innehåller allt ifrån mekaniska vattenavskiljare, standard vatten/partiklar/olja avskiljande filter till sterilfilter för de mest kritiska applikationerna.

Vi har även filter för andningsluft, högre tryck, gasfilter samt andra specialfilter.