Kyltorkarna i CRD-serien har fått ännu bättre prestanda

Fokus på förbättringarna i de nya torkrna, som har samlingsbenämningen CRD2, har varit ännu högre energieffektivitet.

Värmeväxlarens prestanda är helt avgörande för en kyltorks funktion och driftekonomi. CRD2 torkarna har en värmeväxlare som från början är konstruerad att användas tillsammand med det miljövänliga köldmedlet R407c. Tryckfallet över växlaren är endast 0,15 bar, ett extremt bra värde jämfört med andra torkar. Det låga tryckfallet bidrar direkt till en bra tryckluftsekonomi.

Vid varierande belastning har många av marknadens torkar svårigheter att hålla en jämn daggpunkt. Men genom sin unika konstruktion klarar CRD2 torkarna av att hålla daggpunkten över hela belastningsregistret.

I värmeväxlaren är lufthastigheten låg. Detta bidrar till, förutom ett lågt tryckfall, att man erhåller ett högt värmeutbyte mellan den varma igående luften och den nedkylda på utloppet. Detta sparar energi så att kyleffekten kan minskas.

Naturligtvis är den nya serien utrustad med kompressorer av Scrolltyp. Denna kompressor har 50% mindre rörliga delar och 20% lägre energiförbrukning än konventionella kylkompressorer.

CRD2 torkarna finns i kapacitetsområdet 4 – 180 m³/min vid en daggpunkt på endast +3°C.