Kvävgasanläggning för Värmeverk

Granzow introducerar en optimerad lösning för platsgenererad kvävgas. Den nya anläggningen är anpassad för Fjärrvärmeverk eller större Pannanläggningar.

Kvävgasen minimerar korrosionsproblem genom att skydda expansionskärl och pannor från luftens syre. I anläggningen förädlas tryckluft till kvävgas i en kvävgasgenerator innehållande en kolbaserad molekylsikt (CMS). Anläggningen levereras komplett på en skid och drivs av befintlig tryckluft. Granzow har ett komplett program av generatorer för olika applikationer.

Fördelarna med platsgenererad kvävgas är:

  • Lågt kvävgaspris
  • Oavbruten gastillgång
  • Eliminerar flaskhantering