Hydrovane ställer kompressortekniken på kant

Hydrovanekompressorn, som introducerades på 1960-talet, har alltid haft en horisontell layout med motor och kompressor monterade till en kompakt enhet. De nyutvecklade maskinerna i storlekarna 4, 5,5 och 7,5 kW som just kommit ut på marknaden har en helt ny uppbyggnad.

Hydrovanekompressorn, som introducerades på 1960-talet, har alltid haft en horisontell layout med motor och kompressor monterade till en kompakt enhet. De nyutvecklade maskinerna i storlekarna 4, 5,5 och 7,5 kW som just kommit ut på marknaden har en helt ny uppbyggnad.

Uppgiften till konstruktörerna var att utveckla det nästan 50-åriga Hydrovanekonceptet till något nytt. Något som verkligen innebar en förbättring samtidigt som produktionskostnaden helst skulle minskas. Att genomföra ett sådant projekt på en grundmurat och erkänt bra produkt krävde verkligen att den konventionella tekniken sattes under lupp. Resultatet blev en Hydrovanekompressor där tekniken bokstavligen satts på kant.

Det nya Hydrovanekonceptet bygger på att kompressor-motorenheten står i vertikalt läge. Därigenom har man kunnat utnyttja elmotorns förlängda axel som rotoraxel i kompressorn. Drivningen sker direkt från motorn till kompressorn utan någon koppling. Vinsten är en kompaktare maskin utan förluster i transmissionen. Man har också samlat alla ventilfunktioner i en lätt demonterbar enhet. Service och felsökning har därmed underlättats maximalt. Till att börja med finns de nya kompressorerna i 4, 5,5 och 7,5 kW med tryck 7 eller 10 bar.