Granzow ställer ut på mässan Livsmedelsproduktion & Processteknik

På mässan Livsmedelsproduktion & Processteknik i Malmö den 13 – 14 april kommer vi att informera om- och visa produkter inom områdena tryckluftsteknik och kvävgasproduktion.

Tyngdpunkten lägger vi på:

  • Hur ett tryckluftssystem skall byggas upp för att säkerställa kvaliteten ända ut i förpackningsmaskinen.
  • Vi visar ett komplett aggregat för produktion av kvävgas som uppfyller gällande direktiv för gas som livsmedelstillsats.