Granzow seglar med Ola Skinnarmo i Nordenskiölds kölvatten

Ola Skinnarmo är på väg mot Nordostpassagen med dykkompressor från Granzow ombord.

När Ola Skinnarmo planerade sin expedition för att segla genom Nordostpassagen med sin båt Explorer of Sweden ställde han stora krav på den utrustning som skulle finnas ombord.

Det var därför naturligt att han vände sig till Granzow för leverans av den kompressor som skall ladda dykflaskorna. Vid dykning i kalla vatten ställs extrema krav på att luften är torr och fri från andra föroreningar. En låg luftkvalitet kan lätt förorsaka isbildning i dykapparaten med mycket allvarliga konsekvenser som följd.

Med en Bauerkompressor från Granzow har Ola marknadens bästa utrustning och en garanti för att luftkvaliteten överträffar kraven i de normgivande standarderna.

Du är välkommen att följa Ola Skinnarmos fortsatta färd mot Nordostpassagen. www.skinnarmo.com