Granzow levererar tryckluftsanläggning till Ungern

Granzow har i dagarna levererat en komplett prefabricerad tryckluftcentral för installation i ett kraftvärmeverk i Miskolc/Ungern. Tryckluften från centralen håller en hög luftkvalitet och möter kraven enligt ISO8573-1 class 1.2.1

Granzow har under de senaste åren utvecklat ett system för att kostnadseffektivt bygga kompletta trycklufts- och kvävgasanläggningar. I och med att vi från vår egen verkstad kan leverera helt driftklara moduler minskas installationskostnaderna hos kund. Problemet med samordning av montage och CE märkning är eliminerat och tidsåtgången från leverans till full drift inskränker sig oftast till några få timmar.