Granzow lanserar en ny serie reningsverk för kompressorkondensat

Nya Sepremium reningsverk för kompressorkondensat är lättare att installera och underhålla.

Alla kompressorinstallationer med oljesmorda kompressorer släpper ifrån sig ett oljeuppblandat kondensvatten. Oljehalten överstiger regelmässigt de tillåtna gränsvärdena för avloppsvatten. Det är därför i praktiken förbjudet att leda kompressorkondensat direkt till en avloppsbrunn.

På marknaden finns kondensreningsverk som arbetar efter principen ”olja är lättare än vatten”. Dessa reningsverk kräver relativt stort utrymme i ett ofta trångt kompressorrum. Servicen är också omständig då stora mängder oljeförorenat aktivt kol skall bytas och deponeras som farligt avfall.

Vår nya serie – Sepremium – är kompakta, lätta att installera och underhålla.

Vid service av Sepremium byter man bara ett par filterpatroner som återvinns som ett vanligt oljefilter.