Granzow gör inbrytning på biogasmarknaden

Granzow har skrivit kontrakt på leverans av en kompressor för biogas till en tankstation i Helsingborg.

Det är ett intressant marknadssegment som vi nu gjort en inbrytning på. Och genom vår samarbetspartner Bauer Kompressoren kan vi erbjuda komersiellt beprövade kompressorlösningar som bevisat sin tillförlitlighet i åtskilliga natur- och biogasinstallationer.

I och med att naturvårdsverket har beviljat bidrag till ytterligare 46 stationer i ett första skede så kommer utbyggnaden av komersiella tankstationer för gas att fortgå och även spridas över hela Sverige.

För mer information om biogasprojektet kontakta vår VD Mikael Jansson tel. 0171-478008.