Granzow förvärvar anrikt nischföretag i tryckluftsbranschen

Granzow har från den 1:a januari 2014 övertagit verksamheten i Tommy Berg Tryckluft AB. Ägaren Tommy Berg har under de 40 år han varit verksam blivit en ”institution” i branschen genom sitt genuina kunnande om torkning och filtrering av tryckluft, bio- och deponigas.

Genom förvärvet utvidgar Granzow ytterligare sin kompetens inom området efterbehandlig av tryckluft och gas. Tommy kommer under en övertagandefas att vara Granzow´s personal behjälplig med kunskaps- och tekniköverföring.

-Denna affär kommer att göra Granzow ännu attraktivare som partner inom vårt affärsområde då kompetensen ytterligare stärkts inom produktområdena efterkylare, chillers och filter, under handelsnamnet Hiross. Då speciellt för lite mer komplicerade lösningar säger VD Mikael Jansson.