Granzow är auktoriserad för kompressorservice på bio- och naturgaskompressorer

Granzow AB är sedan 1993 svensk samarbetspartner för Bauer högtryckskompressorer. Inriktningen har tills nu haft tyngdpunkten på andningsluft och vissa industriella luft- och gasapplikationer.

Nu utvidgar vi vårt kompetensområde och erbjuder försäljning och service till den starkt ökande marknaden inom bio- och naturgaskomprimering där Bauer har ett väl utvecklat produktprogram. I produktfloran finns allt från kompletta tankstationer till kompressorer i effektområdet 5,5 – 200 kW.

Med ett väl utbyggt lager med service- och reservdelar i Enköping och elva egna servicetekniker kan vi erbjuda en snabb och effektiv service på de flesta kompressoranläggningar.

För mer information, ring Håkan Ström. (0171-478012)