DS-Serien, en ny serie Startluftkompressorer

Bauer, Granzows marknadsledande leverantör av högtryckskompressorer, presenterar en helt ny serie kompressorer för startluft till fartygsmotorer.

De nya kompressorerna i serie DS finns för arbetstryck upp till 40 bar och med kapacitet från 200 – 2760 l/min. Det utmärkande för dessa nyutvecklade kompressorer är bland annat:

– Kompakt konstruktion med kompressorblock och elmotor direktflänsade till en robust enhet.
– Låg tyngdpunkt som ger minimala påkänningar i infästningspunkterna.
– Luftkylning för okomplicerat och snabbt montage.
– Helautomatisk drift via en konventionell startutrustning.
– Utrustad med manometrar för mellan- och sluttryck.

För service och underhåll i Sverige svarar Granzow AB som nås på tel. 020-78 80 00. För resten av världen svarar Bauers 17 dotterbolag eller deras distributörer.